Vodovodné Systémy

Naše tlakové rúry z HDPE PE100 a PE100 RC /DN 25-1200mm/ ponúkajú optimálnu odolnosť voči tlaku a chemickým látkam, zabezpečujúc bezproblémový tok vody vo vašom domove alebo priemyselnom zariadení. Elektrotvarovky a mechanické spojky zabezpečujú bezpečné spojenie vodovodných systémov, zatiaľ čo vodárenské armatúry a hydranty umožňujú presné riadenie prietoku vody. Naša široká ponuka zahŕňa aj vodárenske poklopy, vodomerné šachty a rôzny spotrebný materiál, vytvárajúc tak, komplexné riešenie vodovodných systémov.


Kontakty

VODOCENTRUM s.r.o.

Zlatovská 32
911 01 Trenčín

IČO: 34 138 200
IČ DPH: SK20 2038 7314

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30

Vedenie spoločnosti:

vodocentrum@vodocentrum.sk

+421 32 6583 123-5

Ekonomický úsek:

mail@vodocentrum.sk

+421 905 435 119

Odbyt, fakturácia, cenové ponuky:

odbyt@vodocentrum.sk

+421 917 864 999

Predajňa, informácie o tovare:

+421 915 888 405